Category: Grade 12

Advanced Level Exam – Grade 12 Political Science Lessons

Advanced Level Political Science Lessons, Grade 12 Exam Model Papers, Lessons Videos for Grade 12 to Prepare for Advanced Level Exam

උසස් පෙළ (දේශපාලන විද්‍යාව) – දේශපාලන විද්‍යාවේ විෂය සමන්විත වන ක්ෂේත්‍ර   Source: Channel NIE